Es continua treballant en la maqueta d’escala 0n30. El traçat de la via està definitivament acabat, i s’ha iniciat el cablejat inferior, a la vegada que s’està donant forma al decorat.